Archive of ‘Ammattina auttaminen’ category

Miten työyhteisössämme puhutaan?

Hyvin toimiva työryhmä tai -tiimi toimii voi toimia auttamistyössä merkittävänä voimavarana. Työntekijöiden resilienssi myötätuntouupumukselle on kytköksissä kollegojen tukeen. Aina keskinäisiä palavereja tai työnohjausta ei kuitenkaan odoteta innolla. Muistan montakin ammattilaista matkan varrelta, jotka ovat kertoneet jopa välttelevänsä mahdollisuuksien mukaan yhteisiä palavereja. ”Jos itsellä on ollut hyvä päivä, joku oksentaa oman pahan olon niskaan niin kuin […]

Read more

Kasvaako vai keveneekö kuorma?

Ihmistyössä jaksamisen yksinä turvavaljaina toimii mahdollisuus jakaa kollegojen kanssa työssä koettua. Jakaminen toteutuu parhaimmillaan sekä epämuodollisissa tilanteissa kuten kahdenvälisissä keskusteluissa työpäivän aikana että enemmän muodollisissa tilanteissa kuten työryhmässä, tiimissä tai vastaavassa sekä työnohjauksessa. Jakaminenkin tarvitsee rajoja. Tässä blogissa tarkastelen lyhyesti epämuodolliseen jakamiseen liittyviä rajoja. Mitä huomioida, kun kesken työpäivän käännyn kollegan puoleen oman kuormani kanssa? […]

Read more

iStock_000034225710Large

Kun kohtaan toisen ihmisen, kohtaanko itseni?

Kohtaaminen on kaiken inhimillisen kanssakäymisen ytimessä. Jos en kohtaa toista ihmistä aidosti, kokonaisena ihmisenä, häntä kuunnellen ja kunnioittaen, jotakin jää puuttumaan. Jotta voimme kohdata toisen, täytyy meidän ensin kohdata itsemme. Yhteys itseen mahdollistaa yhteyden toiseen. Jos en ole virittynyt jollekin oman kokemukseni alueelle, on vaikea virittyä samalle alueelle toisessa ihmisessä. Tällöin saatan jopa ohjata keskustelua […]

Read more