Kognitiivinen terapia kehittää asiakkaan tai asiakkaiden kykyä havainnoida omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja tulkintojaan sekä niihin liittyviä vääristymiä, huomata näiden vaikutus hyvinvointiin sekä oppia uusia tapoja ajatella sekä hyväksyä omia kielteisiäkin tunteita ja reaktioita.

Ajatusten valta on melkoinen niin yksilön, parin kuin perheenkin elämässä. Vain harvat ajatuksistamme ovat totta – mutta samalla ajattelemalla voimme aiheuttaa pahaa mieltä paitsi itsellemme myös läheisillemme. Ajatuksiaan kannattaa tutkia. Se edellyttää kuitenkin metakognitiviisia taitoja, kykyä tarkastella omaa sisäistä maailmaansa. Tätä kykyä voi kehittää myös kognitiivisen terapian keinoin. Kognitiivisessa terapiaprosessissa opetellaan pysähtymään oman itsensä äärellä: kuuntelemaan omia ajatuksiaan, tarpeitaan, toiveitaan, arvojaan ja tunteitaan. Kun näitä mahdollisesti vielä jaetaan perheen tai parin kesken, vuorovaikutuksessa voidaan päästä aivan uudelle tasolle. Kun lisäksi opitaan saamaan välimatkaa omiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä havainnoimaan oman mielen toimintaa ikään kuin itsen ulkopuolelta, emme ole enää yhtä lailla ajatusten ja tunteiden vietävissä. Tämä tuottaa hyvinvointia ja psyykkistä joustavuutta. Käytän asiakastyössä tietoiseen läsnäoloon perustuvan kognitiivisen terapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian sovelluksia.