Lähtökohtiani

Olen koulutukseltani  ET perhepsykoterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja ja TENTS-EU-suositusten mukainen kriisityöntekijä. Pohjakoulutukseni on FM, aineenopettaja (yhteiskuntaoppi, psykologia, historia).  Minulla on myös pätevyys toimia rehtorina.

Työkokemukseni on koulutuksen sekä ohjauksen ja kuntoutuksen rajapinnasta. Villa Välkkeen olen perustanut syksyllä 2014. Viimeisimmäksi toisaalla olen työskennellyt aikuislukiossa psykologian opettajana sekä kriisikeskuksella videokriisityöntekijänä ja videokriisityön kehittäjänä. Tällä hetkellä työskentelen omassa yrityksessäni 45 prosentin työajalla ja 55 prosentin työajalla perheasiaineuvottelukeskuksessa perheneuvojana.

Useiden vuosien ajan olen myös aktiivisesti kouluttanut ihmistyön ammattilaisia. Kouluttajana olen erityisesti keskittynyt myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäisemisen sekä tasapainoisen ammatillisen kohtaamisen kysymyksiin.  Miten säilyttää kyky aitoon ja tasapainoiseen kohtaamiseen, kun kohtaaminen on työn arkipäivää? Mille kaikelle voi toisen kohtaajana turtua? Miten huolehtia omista voimavaroistaan, kun pyrkii tukemaan toisten voimavaroja?