Lähtökohtiani

Olen koulutukseltani  psykoterapeutti (Valvira), perhe- ja pariterapeutti (Kela), voimavarakeskeinen työnohjaaja ja TENTS-EU-suositusten mukainen kriisityöntekijä. Pohjakoulutukseni on FM, aineenopettaja (yhteiskuntaoppi, psykologia, historia).  Minulla on myös pätevyys toimia rehtorina.

Työkokemukseni on opetuksen ja koulutuksen sekä ohjauksen ja kuntoutuksen rajapinnoilta. Villa Välkkeen olen perustanut syksyllä 2014 ja toiminta supistui merkittävästi 2018 ottaessani vastaan muita ammatillisia haasteita. Tällä hetkellä työskentelen päätoimisesti Joensuun perheasiainneuvottelukeskuksella perheneuvojana ja Villa Välke toimiikin vain pienellä liekillä.

Useiden vuosien ajan olen myös aktiivisesti kouluttanut ihmistyön ammattilaisia ammatillisen vuorovaikutuksen, arvostavan kohtaamisen, ammatillisen elinvoiman säilyttämisen, itsestä huolehtimisen ja itsen suojaamisen teemoista. Koulutukseni ovat luonteeltaan omaa persoonaa työvälineenä tutkivia ja huoltavia.