Psykologinen ensiapu – auta turvallisesti

Psykologisen ensiavun rooli nousee vahvasti esille uusissa eurooppalaisissa kriisityön suosituksissa. Se on vaihtoehto psykologiselle debriefingille, jonka vaikuttavuudesta on saatu ristiriitaisia tuloksia. Kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä tulisi olla psykologisen ensiavun taidot.  Toisaalta se ei ole jotakin sellaista, jota vain ammatti-ihmiset osaavat tehdä. Myös vapaaehtoiset ja esimerkiksi onnettomuuspaikalle tulijat voivat yhtä lailla tarjota tukea antavia sanoja tai tekoja. Miten toimia turvallisesti, aiheuttamatta vahinkoa toiselle tai itselle?

Koulutuksen sisältö

  • Psykologisen ensiavun eettiset suositukset
  • Auttamiseen valmistautuminen
  • Psykologisen ensiavun elementit
  • Hyvä kommunikaatio järkyttyneiden ihmisten kanssa
  • Psykologisen ensiavun periaatteet
  • Auttamisen lopettaminen
  • Erityishuomion tarpeessa olevat ihmiset

Seuraava koulutus: 16.4 Joensuussa kello 10-15 tiedepuistolla.

Koulutuksen hinta: 70 euroa + alv 24 % / osallistuja. Saatavilla myös tilauksesta.