Kriisitilanteeseen

KunKriisikohtaaElämä ei aina helpolla päästä. Elämänkulkuun kuuluu myös kriisejä, joissa psyykkinen tasapainomme joutuu koetukselle. Myös jokainen perhe käy läpi erilaisia kehitysvaiheita, haasteita ja kriisejä. Vanhat selviytymistavat eivät ehkä toimikaan uudessa tilanteessa. Henkilökohtaisen tasapainon ohella myös perheen tasapaino saattaa järkkyä. Uusiin tilanteisiin sisältyy kasvun mahdollisuus – mutta se edellyttää valmiutta käsitellä tapahtunutta. Joskus vaikeiden asioiden käsittely on helpompaa ulkopuolisen ammattilaisen kanssa.

Elämäntilannekriisien ohella osa ihmisistä joutuu kasvotusten myös traumaattisen kriisin kanssa. Traumaattisen kriisin aiheuttaa äkillinen traumatisoiva elämäntapahtuma, joka uhkaa yksilön henkeä, koskemattomuutta tai terveyttä. Traumaattisen psyykkisen kriisin käynnistävälle tapahtumalle tunnusomaista on äkillisyys ja ennakoimattomuus. Traumaattisia tapahtumia ovat muun muassa onnettomuudet ja väkivallan uhriksi joutuminen. Trauman kokeneen läheiset altistuvat välillisesti läheisensä kokemalle. Tällaisessa tilanteessa tukea tarvitsevat usein myös läheiset.

Kriisivastaanoton tavoitteena on tukea kriisin kokeneen/kokeneiden luonnollista selviytymisprosessia ja antaa tilaa käsitellä tapahtunutta turvallisesti ja tapahtuman kokeneen/kokeneiden tahdissa, tarjota psykoedukaatiota ja opettaa selviytymisen keinoja.

Vastaa