Lähestymistapani

Lähestymistapani on voimavarakeskeinen. Voimavarakeskeisyys on ihmistä arvostava lähestymistapa, jossa yhdistyy neljä eri lähestymistapaa: dialogisuus, reflektiivisyys, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys.

Ajattelen, että jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Ammatillisena keskustelukumppanina tärkein tehtäväni on tukea ihmisten omaa toimijuutta. Kaikilla meillä on monia taitoja, vahvuuksia, uskomuksia, sitoumuksia ja kykyjä, jotka auttavat elämässä eteenpäin. Miten nähdä ne, silloinkin, kun on hankalampaa? En usko syyllisten etsimiseen. Ajattelen, että liian usein sijoitamme ongelmat ja haasteet ihmisten ominaisuuksiksi ja alamme ”korjata” ihmistä. Entäs jos haasteet syntyvätkin ihmisten välissä ja inhimillisessä toiminnassa? Tällöin hyödyllisempää on tarkastella tapoja olla ja toimia suhteissa ihmisiin, asioihin ja ilmiöihin.

Children in Balloon

Hyviä asioita tapahtuu yleensä silloin, kun terapeuttisessa tai työnohjauksellisessa kohtaamisessa syntyy tilaa ja vaihtoehtoja sekä uusia mahdollisuuksia edetä elämässä. Jotta näin voi käydä, niin ymmärretään yhdessä! Ymmärrys ei ole jotakin sellaista, joka syntyy minun päässä vaan meidän välissä, tässä ja nyt. Ymmärtäminen on tulosta yhteistoiminnasta ja se edellyttää hyvää yhteistyösuhdetta. Tässä suhteessa minä en tiedä muiden puolesta vaaan kiinnostun ihmisten kokemasta, kuuntelen, olen samalla puolella ja pyrin osoittamaan ymmärrystä. (Dialogisuus) Kun yhdessä tietoisesti tarkastelemme ajatuksia, tunteita, merkityksiä, suhteita ja toimintaa, syntyy usein uusia mahdollisuuksia ymmärtää, ajatella ja toimia. Pyrinkin haastamaan sekä itseäni että ihmisiä, joita kohtaan, kokemusten tietoisempaan ja monesta suunnasta tapahtuvaan tarkasteluun. (Reflektiivyys) Rinnalla kiinnostumme siitä, mikä on hyvin ja toimii tai mitä mahdollisuuksia on, myös vaikeilta tuntuvissa tilanteissa, tilanteita vähättelemättä.  (Ratkaisukeskeisyys) Joskus vaihtoehtoja laajentaa se, että löydämme tai rakennamme yhdessä rakentavampia tarinoita, elämän tai työn kannalta. (Narratiivisuus) Kaikilla meillä on erilaisia tarinoita itsestämme ja elämästämme, joita me elämme todeksi. Aina nuo tarinat eivät tee meille tai meihin suhteissa oleville ihmisille hyvää. Keskustelukumppaninasi voin joskus olla avuksi vaihtoehtoisten tarinoiden esiin houkuttelemisessa ja paksuntamisessa.