Pareille

pareille

Pariterapia on parisuhteen tutkimista ja hoitamista neutraalissa ympäristössä. Terapia tarjoaa ajan ja paikan vuorovaikutukselle, sen tutkimiselle ja kehittämiselle sekä uuden oivaltamiselle itsestä, toisesta ja suhteesta ja siihen kytkeytyvistä odotuksista ja uskomuksista.
Työskentelyn lähtökohtana ovat parin omat odotukset ja toiveet sekä tilanne, jossa terapiaan hakeudutaan.   Terapiaprosessin aikana on mahdollista oppia uusia tapoja puhua, ajatella, tulkita ja kohdata omia ja toisen tunteita sekä olla suhteessa itseen ja toiseen.
Pariterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun vuorovaikutus ei toimi tai pari joutuu kriisiin esimerkiksi toisen uskottomuuden vuoksi. Eroa pohtiville pariterapia tarjoaa neutraalin tilan pohtia sitä, mitä ero käytännössä tarkoittaisi ja miettiä myös yhdessä jatkamisen mahdollisuutta.

UUSPARITERAPIA

Uuspariterapia on tarkoitettu uusperheen perustaneille pareille. Uusperheessä yhdistyy monta perhettä, mikä tuo paitsi omat ilonsa myös haasteensa perheen elämään. Uusperhettä perustettaessa on erityisen tärkeää se, että aikuiset pitävät yhtä ja ymmärtävät tiettyjä uusperheen rakentumiseen ja erilaisiin vaiheisiin liittyviä haasteita. Uuspariterapia tukee parin keskinäisen suhteen lisäksi heidän vanhemmuuttaan ja aikuisuuttaan perheessä, jossa voi olla sinun, minun ja meidän lapsia.

TOIMIVA PARISUHDE: YKSI PLUS KOLME
Miten parisuhteesi voi? Yksi plus kolme -kokonaisuus sopii pareille, jotka haluavat tutkia ja syventää suhdettaan. Neljän tapaamisen tarkoituksena on kartoittaa parisuhteen tilaa ja etsiä keinoja suhteen vahvistamiseksi.

Varaa aika täältä

Vastaa