Pariterapia

 

Pariterapiaa

Sanotaan, että parisuhde on ihmissuhteista vaikein. Se on aikuisuuden kiintymyssuhde, johon tuomme syvimmät kaipuumme ja pelkomme. Kiintymyssuhteen kieli ovat tunteet. Parisuhteen vaikeuksissa on usein kyse tunneyhteydestä – silloinkin, kun ongelmat näyttäytyvät kommunikaatio-ongelmina.

Parisuhteessa on läsnä paitsi kaksi ihmistä, myös molempien elämänmittainen vuorovaikutushistoria – sekä suvun historia yli sukupolvienkin. Tällä taustalla on oma vaikutuksensa siihen, kuinka kykenemme suhteeseen, vuorovaikutukseen ja läheisyyteen sekä löydämme paikkamme toisen rinnalla. Suhteessa näyttäytyy usein puolisoiden kasvuhistoriasta nousevia tapoja kokea, ajatella ja tulkita sekä toimia suhteessa toiseen.

Paripsykoterapia on mahdollisuus oppia uutta itsestä, kumppanista ja suhteessa olosta. Pariterapeuttina käyttöteoriani pohjautuu psykoanalyyttiseen, tunnekeskeiseen ja voimvarakeskeiseen pariterapiaan. Työskentelyssä pyrimme tunnistamaan menneisyyden vaikutusta nykyhetkessä, vahvistamaan kiintymyssuhteen turvallisuutta sekä löytämään uudelaisia tapoja kokea, ajatella ja toimia suhteessa.

Pariterapiaan on mahdollista hakeutua monista syistä, esimerkiksi vuorovaikutusongelmissa, uskottomuus- ja luottamuskriiseissä sekä läheisyyden haasteissa. Tarjoan pariterapiaa myös Kela-korvattavana psykoterapiana. Pariterapiavastaanotto pääsääntöisesti lauantaisin. Kysy rohkeasti lisää.

 

Vastaa