Perhepsykoterapia ja vanhempien tukikäynnit

PerhePerhepsykoterapia on psykoterapian menetelmä ja muoto, jonka avulla voidaan hoitaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuudessa tai myös yksittäisellä perheenjäsenellä esiintyviä haasteita ja niiden aiheuttamaa psyykkistä kärsimystä. Perhepsykoterapia on paitsi erityinen hoitomenetelmä, myös muiden psykoterapiamuotojen palvelija tilanteissa, joissa ne jäävät neuvottomiksi.

Perheterapiassa etsitään yhteistä ymmärrystä perheen kohtaamiin haasteisiin ja jaetaan perheen jäsenten kokemuksia turvallisesti ja kaikkien ikätaso huomioiden. Perheterapia tarjoaa erilaisen keskustelun ulkopuolisen läsnä ollessa. Erityisen merkityksellistä perheterapia voi olla erotilanteissa sekä muissa elämän kriiseissä. Terapian tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä vaan kunnioittavassa ilmapiirissä kehittää perheen vuorovaikutusta sekä löytää voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ovat ehkä olleet ongelmallisen tilanteen takia kadoksissa.

Perheterapiaan sisältyy ajatus, että ihmisen on vaikea edistää elämäänsä ilman että hänelle merkitykselliset toiset ovat vähintäänkin ajatusten tasolla, usein myös konkreettisesti läsnä. Perhepsykoterapiassa keskeistä on usein perheen sisäinen vuorovaikutus, yksilöitymisen ja yhteisyyden kysymykset sekä sukutaustan ja elämänhistorian merkitys vanhemmuudessa ja parisuhteessa. Perhepsykoterapia voi olla perheenjäsenille mielenkiintoinen yksilöllinen ja yhteisöllinen tutkimus- ja kasvumatka.

Perheterapia on monimuotoinen psykoterapian muoto. Se voi olla lapsiperheterapiaa, jolloin tavallisesti terapiaan osallistuu koko perhe. Vanhempia voidaan tavata keskenään vanhemmuusterapiassa, jolloin tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen. Joskus toinen vanhemmista voi hyötyä vanhempi-lapsi-terapiasta esimerkiksi oireilevan lapsen kanssa. Toisinaan toinen tai molemmat vanhemmista tapaavat terapeuttia yksin. Joskus vanhemmat käyvät myös pariterapiassa. Tätä kaikkea perheterapiaprosessi voi pitää sisällään.

Vanhempien tukikäyntien tavoitteena on tukea vanhemmuutta silloin, kun lapsella/nuorella on haasteita. Ohjauskäynnit toteutuvat joko itsenäisenä palveluna, osana perheterapiaprosessia tai lapsen mahdollisen yksilöterapiaprosessin rinnalla. Tavoitteena on löytää yhteistä ymmärrystä perheessä kohdattuihin haasteisiin sekä keinoja vahvistaa suhdetta lapseen, huolenpitoon ja kasvatukseen sekä vanhempien/vanhemman oman jaksamisen ylläpitoon.

Vastaa