Koulutustarjontaa

koulutus

 • Tunnetuen tarjoaminen
  • Koulutuksessa saat tietoa tunnetuen lähtökohdista, osa-alueista sekä kartutat ymmärrystä omien tunteiden merkityksestä auttamissuhteissa. Räätälöitävissä vapaaehtoisille.
 • Myötätuntouupumus – ihmistyön työperäinen riski
  • Todistatko työssäsi muiden raskaita kokemuksia? Tästä koulutuksesta saat eväitä myötätuntostressin tunnistamiseen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn.
 • Myötätunto – voimavara vai taakka?
  • Miten säilyttää myötätunto ihmistyön voimavarana? Koulutus tarjoaa keinoja toisilta tulevan tunne- ja kokemussisällön hallintaan.
 • Rajat ja ihmistyö
  • Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti rajoista huolehtimista ihmistyössä aina ajankäytön rajoista vastuun rajoihin sekä roolihoukutusten tunnistamisesta roolikonfliktien ennaltaehkäisyyn.
 • Roolikonfliktien välttäminen ihmistyössä
  • Rajat, roolit, roolihoukutukset, roolikonfliktien ennaltaehkäisy ja väistämättömien roolikonfliktien hallinta  –  koulutus, joka tukee ammatillisuutta ihmisyyttä unohtamatta.
 • Arvostava kohtaaminen
  • Ammatillisen kohtaamisen taitoja rakentava koulutuspäivä. Koulutus voidaan rakentaa myös ”vuosihuolto”-päiväksi työkseen kohtaaville.
 • Auttavan kohtaamisen valoja ja varjoja
  • Kun samoja ilmöitä kohtaa työssä kerta toisensa, jopa vuosi toisensa jälkeen, miten se vaikuttaa minuun tuntevana ja kokevana ihmisenä? Koulutuspäivässä tutkitaan ihmistyöhön liittyviä ammatillisen kasvun haasteita ja niiden voittamista.
 • Keho- ja vireystilatietoisuus asiakastyössä
  • Kuinka kehoni on läsnä ihmistyössä? Mitä kehossa tapahtuu vuorovaikutustilanteissa? Miten kehosta kuorman sijaan voimavara itsen ja toisen kohtaamiseen?
 • Psykologinen ensiapu
  • Miten olen tukena kriisin hetkellä turvallisesti, itseä tai toista satuttamatta?
 • Surun ja kuoleman kohtaaminen
  • Surussa tukemisen suosituksia ja käytäntöjä
 • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen
  • Työkaluja ja näkökulmia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen
 • Ryhmänohjauksen työkaluja
  • Ryhmäprosessin ohjaajan työkalupakki
 • Yksilöohjauksen keinoja
  • Ohjauksellisia työkaluja yksilötyöhön
 • Tunteet työn voimavaraksi.
  • Koulutus tunteiden kohtaamisesta – itsessä ja muissa
 • Tunteet työn voimavaraksi. Koulutus esihenkilöille
  • Tunteiden merkitys esimiestyössä
 • Empatia lähisuhteissa
  • Omistaudutko liikaa muiden murheille?