Koulutustarjonta

koulutus

 

 • Auttajan avuttomuus – heikkous vai vahvuus?
  • Millaisena olen tullut nähdyksi, miten minä näen? Yhteys omaan haavoittuvuuteen – auttamisen ytimessä. Vahvuuteen sairastunut auttaja. Kasvun askeleita.
 • Arvostava kohtaaminen
  • Ammatillisen kohtaamisen taitoja tutkiva koulutuspäivä. Koulutus voidaan rakentaa myös ”vuosihuolto”-päiväksi työkseen kohtaaville.
 • Auttavan kohtaamisen valoja ja varjoja
  • Kun kohtaan samoja ilmiöitä työssäni  kerta toisensa, jopa vuosi toisensa jälkeen, miten säilytän kykyni ainutkertaiseen kohtaamiseen? Koulutuspäivässä tutkitaan ihmistyöhön liittyviä ammatillisen kohtaamisen sudenkuoppia ja niiden voittamista.
 • Auttajan sisäinen elävyys – kykynä prosessoida auttamissuhteessa tarvittavaa
  •  Elävä vai elähtänyt auttaja? Sisällyttämisestä sisäiseen elävyyteen. Auttajan sisäinen elävyys ja sen vaaliminen.
 • Tietoisuuden vaaliminen ihmistyössä
  • Tietoisuuden taidot, kahtaalle suuntautuva tietoisuus ja kyky selkeään ajatteluun, tietoisuuden syventäminen ja ei-tietoisen hyväksyminen
 • Myötätuntouupumus – ihmistyön työperäinen riski
  • Todistatko työssäsi muiden raskaita kokemuksia? Tästä koulutuksesta saat eväitä myötätuntostressin tunnistamiseen, purkamiseen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn.
 • Sijaistraumatisoituminen – ihmistyön työperäinen riski
  • Todistatko työssäsi muiden raskaita kokemuksia? Mitä on sijaistraumatisoituminen? Mitkä ovat sen yleiset ja erityiset merkit? Kuinka ennaltaehkäistä? Mistä apua?
 • Myötätunto – voimavara vai taakka?
  • Miten säilyttää myötätunto ihmistyön voimavarana? Koulutus tarjoaa näkökulmia itseä todesta ottavaan auttajuuteen ja empaattisen arvostelukyvyn vaalimiseen.
 • Haastavat asiakassuhteet ja itsen terve suojaaminen
  • Missä haastavuus syntyy? Auttajan rajat ja rajattomuus. Tasapainoisen auttamisen kivijalat ja rajojen selkiinnyttäminen.
 • Rajat ja ihmistyö
  • Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti rajoista huolehtimista ihmistyössä aina ajankäytön rajoista vastuun rajoihin sekä roolihoukutusten tunnistamisesta roolikonfliktien ennaltaehkäisyyn.
 • Roolikonfliktien välttäminen ihmistyössä
  • Roolihoukutusten tunnistaminen ja palauttaminen.  Roolikonfliktien ennaltaehkäisy ja väistämättömien roolikonfliktien hallinta  –  koulutus, joka tukee ammatillisuutta ihmisyyttä unohtamatta.
 • Keho- ja vireystilatietoisuus asiakastyössä
  • Kuinka kehoni on läsnä ihmistyössä? Mitä kehossa tapahtuu vuorovaikutustilanteissa? Miten kehosta kuorman sijaan voimavara itsen ja toisen kohtaamiseen?
 • Tunnetuen tarjoaminen
  • Tunnetuen lähökohdat ja osa-alueet.  Omien tunteiden merkitys auttamissuhteissa. Räätälöitävissä vapaaehtoisille.
 • Tunteet työn voimavaraksi
  • Mitä tunteet ovat? Monenlaisia tunteita. Tunteiden hyväksyvä tiedostaminen. Keho ja tunteet.
 • Psykologinen ensiapu
  • Miten olen tukena kriisin hetkellä turvallisesti, itseä tai toista satuttamatta?
 • Surun ja kuoleman kohtaaminen
  • Surussa tukemisen suosituksia ja käytäntöjä
 • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen
  • Työkaluja ja näkökulmia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen
 • Ryhmänohjauksen työkaluja
  • Ryhmäprosessin ohjaajan työkalupakki
 • Yksilöohjauksen keinoja
  • Ohjauksellisia työkaluja yksilötyöhön
 • Tunteet työn voimavaraksi. Koulutus esihenkilöille
  • Tunteiden merkitys esihenkilötyössä.
 • Empatia lähisuhteissa
  • Omistaudutko liikaa muiden murheille?