Työnohjaus

Little girl on a swing

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä työnohjaussuhteessa. Työnohjauksessa etsitään vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhön. Työnohjaus vahvistaa perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata, olla ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa. Työnohjauksesta hyötyvät lukuisten alojen ammattilaiset ja työyhteisöt mutta erityisen tärkeää se on työssä, jossa asiakas- ja potilassuhteet ovat keskeisellä sijalla.

Työnohjaussuhteessa voidaan tarkastella

  • Työntekijän suhdetta itseensä ja itsensä johtamiseen
  • Työntekijän suhdetta omaan työhönsä
  • Työntekijän suhdetta työyhteisöönsä ja työyhteisön toimivuutta
  • Työntekijän/työyhteisön suhdetta koko organisaatioon ja/tai ulkopuoliseen maailmaan

Työnohjaajana en ole puolueeton – vaan olen kaikkien puolella. Työnohjaajan eettisten periaatteiden mukaan työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehelle, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle. Suhteessa tilaajaan työnohjaaja työskentelee luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi sekä ylläpitämiseksi.

Tarjoan voimavarakeskeistä yksilö- ja ryhmätyönohjausta Joensuussa ja lähiseudulla. Ajattelen, että työnohjaajana tärkein tehtäväni on toimia niin, että asiakkaiden omat kyvyt työelämässä vahvistuvat. Videotyönohjauksen mahdollisuus koko Suomen alueelle tai myös paikan päälle, mikäli työnohjausta on tarjolla työpäivän verran.

Tällä hetkellä toimin työnohjaajana mm. kuntoutuksen (mielenterveys, päihde), ohjauksen ja kasvatuksen saroilla. Olen sovitusti käytettävissä myös muualla.  Työnohjaajana olen ennen kaikkea prosessin asiantuntija – ei aina välttämättä substanssin. Toiselta ”hiekkalaatikolta” tuleva työnohjaaja katselee erilaisin silmälasein kuin saman alan ammattilainen. Toisinaan tämä voi auttaa työnohjaajaa rohkaisemaan työnohjaukseen osallistuvia moniulotteisempaan työn tarkasteluun ja kehittämiseen.