Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä työnohjaussuhteessa. Työnohjauksessa etsitään vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhön. Työnohjaus vahvistaa perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata, olla ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa.

Magic Night: Moon, Stars, Water

Työnohjauksesta hyötyvät lukuisten alojen ammattilaiset ja työyhteisöt mutta erityisen tärkeää se on työssä, jossa ihmissuhteet ovat keskeisellä sijalla.

Työnohjaussuhteessa voidaan tarkastella

  • Työntekijän suhdetta itseensä ja itsensä johtamiseen
  • Työntekijän suhdetta omaan työhönsä
  • Työntekijän suhdetta työyhteisöönsä ja työyhteisön toimivuutta
  • Työntekijän/työyhteisön suhdetta koko organisaatioon ja/tai ulkopuoliseen maailmaan

Työnohjaajana en ole puolueeton – vaan olen kaikkien puolella. Työnohjaajan eettisten periaatteiden mukaan työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan esimiehelle, työnantajalle ja organisaation perustehtävälle. Suhteessa tilaajaan työnohjaaja työskentelee luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseksi sekä ylläpitämiseksi.