Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avustuksella.  Työnohjauksessa etsitään vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhön. Työnohjaus vahvistaa perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata, olla ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa. Se tukee myös työssä jaksamista. Työnohjaus voi toteutua yksilötyönohjauksena tai ryhmämuotoisena.

Palvelut

Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avustuksella.  Työnohjauksessa etsitään vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteessa työhön. Työnohjaus vahvistaa perustehtävän toteutumista ja auttaa löytämään tarkoituksenmukaisia tapoja kohdata, olla ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa. Se tukee myös työssä jaksamista. Työnohjaus voi toteutua yksilötyönohjauksena tai ryhmämuotoisena.

Mitä työnohjauksessa tarkastellaan?

Työnohjauksessa voidaan tarkastella ohjattavan/ohjattavien:

  • Suhdetta itseensä ja itsensä johtamiseen
  • Suhdetta omaan työhönsä ja asiakkaisiinsa
  • Suhdetta työyhteisöönsä ja työyhteisön toimivuutta
  • Suhdetta koko organisaatioon ja/tai ulkopuoliseen maailmaan

Asiakastyön työnohjaus

Asiakastyön työnohjaus

Asiakastyön työnohjaus on  asiakas- ja hoitosuhteen työnohjausta, jossa keskeistä on asiakassuhteisiin liittyvän vuorovaikutuksen käsittely ja työn laadun edistäminen. Tämä ei estä sitä, etteikö työnohjauksessa voisi toisinaan käsitellä myös laajemmin ohjattavan tai ohjattavien työtä.   Työnohjaus voi toteutua esimerkiksi asiakastapausten tai asiakastyöstä nousevien teemojen tarkastelun kautta.

Koulutuksellinen työnohjaus

Koulutuksellinen työnohjaus

Koulutukselliselle työnohjausprosessille suunnitellaan aluksi  yhteiset teemat ja työnohjaukset aloitetaan teemoihin kytkeytyvillä alustuksilla. Usein koulutuksellisten työnohjausteni teemat liittyvät työhyvinvointiin, ammatilliseen vuorovaikutukseen ja elinvoimaan tai parien ja/tai perheiden auttamiseen.

hero-1

Työnohjaus voi toteutua etäyhteyksin, kasvokkain tai yksilötyönohjaus myös ulkoillen. Tarjoan myös vapaaehtoistyön työnohjausta. Seuraavan kerran tilaa uusille työnohjausprosesseille on syksyllä 2024.